Tag Archives: formule evalueren

Excel || SOMPRODUCT functie uitgelegd

http://www.ExcelXL.nl || De functie SOMPRODUCT geeft als resultaat de som van de producten van corresponderende bereiken. In feite vermenigvuldigt het de opgegeven bereiken. En omdat je gaat werken met bereiken behoort deze functie tot de matrix functies en van matrix functies is bekend dat ze