Tag Archives: excelxl

Excel || SOMPRODUCT functie uitgelegd

http://www.ExcelXL.nl || De functie SOMPRODUCT geeft als resultaat de som van de producten van corresponderende bereiken. In feite vermenigvuldigt het de opgegeven bereiken. En omdat je gaat werken met bereiken behoort deze functie tot de matrix functies en van matrix functies is bekend dat ze

ExcelXL.nl toegevoegd aan het online Excel Team

Dear Jan Bolhuis, It is great that you are now part of the Online Excel team! You make really great Excel videos! Sincerely, excelisfun. Dat was op 8 februari 2014 de inhoud van de e-mail die ik binnen kreeg van Mike Girvin alias Excelisfun. Ik was

Excel || Som van de top 3

http://www.ExcelXL.nl || In deze video laat ik je zien hoe je met een combinatie van de functie SOM en GROOTSTE uit 10 scores, de top 3 bij elkaar optelt. Ook krijg je de formule van de totale score verminderd met de laagste én de hoogste